Moški pevski zbor Justin Kogoj

Ustanovljen je bil leta 1954 in neprekinjeno deluje vse do danes. Zbor je nastopal na vseh proslavah krajevnih in državnih praznikov, s pesmijo se je ob pogrebih poslavljal od krajanov. Vsako leto smo prisotni na Območni reviji pevskih zborov in reviji Primorska poje. Večkrat smo se udeležili Pevskega tabora v Šentvidu pri Stični in nastopamo na drugih koncertih ter proslavah v okolici in tudi zamejstvu. Danes v zboru prepeva 18 pevcev. V vseh letih se je v zboru zamenjalo okrog 70 pevcev, nekoliko pa v zadnjem času pogrešamo mlajše glasove.

Povezave:

Web: http://pd-justin-kogoj.nvoplanota.si/sekcije/moski-zbor
FB:
Kontakt: aluminjoprema@gmail.com / 041 256 845

Video:

Založba: