Komorni pevski zbor Mysterium

Komorni pevski zbor Mysterium, ki deluje v okviru Kulturnega društva MYSTERIUM Kranj, je nastal jeseni 2005 v želji poustvarjanja raznolike zborovske glasbe. Zbor je od ustanovitve ustvarjal pod strokovno-umetniškim vodstvom soustanoviteljice, zborovodkinje Urške Štampe, ki je uspešno zaključila podiplomski študij zborovskega dirigiranja na Univerzi Utah v ZDA. Zbor je sodeloval še z Željko Ulčnik Remic, Dominikom Jurca, projektno pa tudi z Gregorjem Klančičem. Od novembra 2017 sta strokovno in umetniško vodenje zbora prevzela korepetitorka Eva Čeh in zborovodja Lovro Frelih.

Repertoar sestavljajo posvetne in sakralne skladbe tako slovenskih kot tujih skladateljev. Radi sodelujejo tudi z mladimi slovenskimi skladatelji in vsako leto izvedejo vsaj eno domačo noviteto. Pripravljajo odmevne in med kritiki zelo dobro sprejete samostojne celovečerne ter tematske koncerte, samostojno ali z drugimi zbori pa redno izvajajo daljša tehtnejša dela v sodelovanju z inštrumentalnimi zasedbami. Poleg rednih koncertnih dejavnosti se z veseljem udeležujejo dobrodelnih koncertov, nastopajo na festivalih ter navezujejo stike z drugimi pevskimi zbori po Sloveniji in v tujini. Sodelujejo tudi na Poletnih delavnicah vokalne glasbe, ki jih pripravlja društvo.

oma in v tujini se udeležujejo različnih tekmovanj in na njih posegajo po najvišjih priznanjih. Na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru so se prvič predstavili leta 2014 in le za točko zgrešili zlato priznanje. Tudi leta 2016 so se udeležili državnega zborovskega tekmovanja Naša pesem in osvojili srebrno priznanje. Na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb 2013 so prejeli zlato plaketo, na regijskem tematskem koncertu Sozvočenja 2012 za Gorenjsko pa prvo nagrado za kakovostno izveden in zanimivo izbran spored ter se tako uvrstili na sklepni koncert šestih najboljših zborov z regijskih tematskih koncertov po Sloveniji.

Omeniti je treba tudi mednarodni tekmovalni uspeh, saj so na mednarodnem festivalu Slovakia Cantat 2017 dosegli dve srebrni priznanji v kategorijah ljudska glasba a cappella in sakralna glasba a cappella ter na festivalu III. International Festival SLOVAKIA CANTAT 2009 dosegli dve zlati priznanji v kategorijah ljudska glasba a cappella in sakralna glasba a cappella. Že pred tem so se, kljub »mladosti«, dokazali na 2. regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov 2006, kjer so prejeli srebrno priznanje, na Sozvočenjih 2007 pa naziv najperspektivnejšega zbora na Gorenjskem. Srebrno priznanje so prejeli tudi na 3. regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov 2009.

Jeseni 2015 so izdali prvo zgoščenko Bila je tišina. Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj je od leta 2015 nosilec statusa društva v javnem interesu na podočju kulture.

Povezave:

Web: https://mysterium.si
FB: https://www.facebook.com/kpzmysterium
Kontakt: kpzmysterium@gmail.com

Video:

Založba: