Akademski pevski zbor Tone Tomšič

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente vseh fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju.

Zbor nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt kot moški sestav. V letih 1938‒39 je Marolt vodil tudi Ženski akademski pevski zbor. Po kulturnem molku med drugo svetovno vojno je ponovno pričel delovati leta 1946, tokrat v mešani zasedbi in pod imenom Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Zbor so vedno vodili priznani zborovodje: France Marolt, Radovan Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Lavrič, Marko Munih, Jože Fürst, Jernej Habjanič, Stojan Kuret, Urša Lah in Sebastjan Vrhovnik. Od oktobra 2015 zbor vodi Jerica Bukovec.

Pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika je zbor osvojil že kar nekaj odličij: julija 2010 je na mednarodnem festivalu v španskem Cantonigrosu osvojil dve 2. mesti (v kategorijah mešanih zborov ter ljudskih skladb), oktobra istega leta pa na mednarodnem tekmovanju Rimini v Italiji 1. mesto v kategoriji mešanih zborov, 1. mesto v kategoriji ljudskih skladb in Veliko nagrado mesta Rimini. Aprila 2011 se je zbor udeležil mednarodnega tekmovanja v Corku na Irskem, kjer je osvojil 1. mesto v kategoriji mešanih zborov in posebno nagrado Heinrich Schütz Perpetual Trophy za skladbo “Die Mit Tränen Säen” Heinricha Schütza. Julija 2012 je zbor na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Špitalu ob Dravi (Avstrija) osvojil 1. mesto v kategoriji mešanih zborov, 2. mesto v kategoriji ljudskih zborov in posebno nagrado za izvedbo sodobne skladbe za “Kip” Tadeje Vulc. Avgusta 2012 se se udeležili mednarodnega festivala Polifonico v Arezzu (Italija), kjer so osvojili dve 1. mesti v kategorijah Zgodovinski prerez ter Zgodovinsko obdobje (po 1920) ter Veliko nagrado Arezza, ki jih je uvrstila na tekmovanje za Veliko nagrado Evrope 2013.

Decembra 2013 se je zbor udeležil mednarodnega zborovskega festivala Cro Patria v Splitu, na katerem je osvojil zlato odličje v kategoriji obveznih skladb, nagradi za najboljšo izvedbo novitete in najboljši tuji zbor ter naziv absolutni zmagovalec tekmovanja. Aprila 2014 je sodeloval na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru. Osvojil je 1. mesto v kategoriji mešanih zborov in zlato plaketo, prejel posebno priznanje za najboljši mešani zbor ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe napisane v 19. stoletju (J. Brahms – Wo ist ein zo herrlich Volk).

Maja 2015 je zbor pod vodstvom Stojana Kureta sodeloval na mednarodnem zborovskem festivalu Zlatna Vila v Prijedorju. Osvojil je nagrado za najboljšo izvedbo sodobne skladbe (N. Forte – Križemkraž). Pod vodstvom Jerice Bukovec se je zbor v letu 2016 udeležil dveh tekmovanj. Julija je sodeloval na Festival Internacional de Música de Cantonigròs v Španiji, kjer je dosegel prvo mesto v kategoriji ljudske glasbe in deugo mesto v kategoriji mešanih zborov. Septembra istega leta je zbor sodeloval tudi na Rimini International Choral Competition v Riminiju, kjer je dosegel prva mesta v kategorijah sakralne glasbe, ljudske glasbe in mešanih zborov.

V aprilu 2018 se je zbor udeležil državnega zborovskega tekmovanja ‘Naša pesem’ v Mariboru, kjer je v hudi konkurenci dosegel 91 točk in s tem absolutno tretje mesto ter zlato plaketo. Prav tako je strokovna žirija zboru podelila posebni nagradi za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1998 do danes, in za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do danes.

Povezave:

Web: http://www.apz-tt.si
FB: http://www.facebook.com/pages/APZ-Tone-Tomsic/44473907356
Kontakt: info@apz-tt.si

Video:

Založba:
http://www.apz-tt.si/category/glasba/

Oznake: